انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا(س) با همکاری موسسه سارای برگزار می‌کند:⁣

وبینار آشنایی با طراحی دارو


  • محور‌ های گفت‌وگو ⁣⁣

- معرفی طراحی دارو⁣⁣

- آشنایی با غربالگری مجازی ⁣⁣

- کاربرد طراحی دارو⁣⁣

- تعریف داکینگ مولکولی ⁣⁣

- آشنایی با دیتابانک‌ها ⁣⁣

⁣⁣

  •  زمان: شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۸⁣⁣
  • محل برگزاری: پلتفرم اسکای روم⁣⁣

شرکت برای دانشجویان دانشگاه الزهرا رایگان میباشد. 

⁣⁣

 ثبت نام از طریق آی دی تلگرام ⁣⁣

🆔 SarayAdmin ⁣⁣