کارگاه طراحی دارو

دوره طراحی دارو

/drug-design-2

آموزش مجازی طراحی مولکولهای دارویی به کمک نرم افزار های کامپیوتری 


کارگاه آموزشی طراحی دارو

/cadd-5

وبینار رایگان طراحی دارو