کارآفرینی شیمی

نشست مجازی موفقیت در رشته شیمی

/chemistry-scu

انجمن علمی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز باهمکاری موسسه سارای برگزار میکند:


وبینار موفقیت در رشته شیمی

/chemistery-fum

انجمن علمی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه سارای برگزار میکند:


دوره کارآفرینی در شیمی

/chem-entrepreneurship

دوره ای کاربردی برای ورود به دنیای کارآفرینی و شروع کسب و کار در زمینه شیمی و دارو


کارآفرینی در شیمی

/startup

کارگاه نکات طلایی برای شروع کسب و کار


دوره گام اول شیمی

/1shimi

اولین گام برای موفقیت در رشته شیمی


دوره EMN

/emn-course

دوره مدیریت بازاریابی مذاکره


موسسه سارای

/post-17

دپارتمان تخصصی شیمی و دارو سارای