پروژه طراحی دارو

داروهای طراحی دارو

/5dd

طراحی داورهای جدید با استفاده از شبیه سازی رایانه ای و با کمک نرم افزارهای طراحی دارو، می تواند موجب تحولی در صنعت داروسازی و نیز مبارزه موثرتر با برخی بیماری ها شود.


مقاله طراحی دارو

/cadd-article

اکسپت مقاله طراحی دارو دانشجوی موسسه سارای