وبینار طراحی دارو

وبینار آشنایی با طراحی دارو

/ualzahra-webinar

انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا(س) با همکاری موسسه سارای برگزار می‌کند:⁣⁣وبینار آشنایی با طراحی دارو


کارگاه آموزشی طراحی دارو

/cadd-5

وبینار رایگان طراحی دارو