غربالگری مجازی

وبینار آشنایی با طراحی دارو

/ualzahra-webinar

انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا(س) با همکاری موسسه سارای برگزار می‌کند:⁣⁣وبینار آشنایی با طراحی داروکارگاه آموزشی طراحی دارو

/cadd-5

وبینار رایگان طراحی دارو


کارسینوژن

/carcinogen

آشنایی با ماده سرطان‌زا یا کارسینوژن


غربالگری مجازی

/virtual-screening

روش های غربالگری مجازی و آشنایی با روش های ساختاربنیان و لیگاند بنیان