طراحی دارو چیست

اکتشاف و طراحی دارو

/drugdiscovery

 فرآیند اکتشاف و طراحی دارو، فرآیندی زمان بر و پیچیده است که علی رغم هزینه های سنگین، به دلایل گوناگونی همچون عدم اثربخشی، عوارض جانبی و ضعف فارماکوکیتیکی می تواند به شکست بیانجامد.


داکینگ مولکولی در طراحی دارو

/%D8%AF%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C

در زمینه مدل سازی مولکولی ، داکینگ روشی است که جهت گیری ترجیحی یک مولکول را به مولکول دوم در هنگام اتصال به یکدیگر پیش بینی می کند تا یک مجموعه پایدار تشکیل شود. این دانش جهت گیری ترجیحی به نوبه خود می تواند برای پیش بینی قدرت ارتباط یا میل اتصال بین دو مولکول استفاده شود و این کار را به کمک توابع امتیاز دهی انجام می دهد.


داکینگ مولکولی چیست

/docking-2

داکینگ مولکولی در طراحی داروهای کامپیوتریاصول و کاربردهای طراحی دارو

/discovery-drug

طراحی دارو چیست و کجا کاربرد دارد


کارگاه آموزشی طراحی دارو

/cadd-5

وبینار رایگان طراحی دارو


بیوانفورماتیک در طراحی دارو

/bioinformatic

نقش بیوانفورماتیک در طراحی دارو


طراحی دارو به کمک کامپیوتر

/cadd-2

بررسی و آشنایی با روش طراحی دارو به کمک کامپیوتر


داکینگ مولکولی

/docking

آشنایی با داکینگ مولکولی در طراحی دارو


طراحی دارو

/drugdesign

آشنایی با طراحی دارو