دکتر ساراناز مقیمی

حضور پیدا کن در جایی که انتظارش نیست

/saranazmoghimi-hozur

حضور پیدا کن در جایی که انتظارش نیستساراناز مقیمی مدیر موسسه سارای ؛ اولین مجموعه شیمی و دارو در کشور

/saranazmoghimi-saray

موسسه سارای با مدیریت ساراناز مقیمی ، جامع ترین موسسه برگزار کننده دوره های مهارتی - آموزشی در زمینه های شیمی و دارویی و کارگاه های تخصصی و کاربردی در جهت توانمندسازی و ارتقا رزومه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های شیمی و دارو و همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی میباشد.


ساراناز مقیمی

/drsaranazmoghimi

دکتر ساراناز مقیمی


ساراناز مقیمی

/enun-29

رشد حرفه ای کارمندان در افزایش بهره وری سازمان - ماهنامه دانشگاه کارآفرین