دوره تکنسین داروخانه

دوره تکنسین داروخانه

/pharmacy-technician-3

داروشناسی نسخه خوانی


دوره تکنسین داروخانه

/pharmacy-technician

دوره داروشناسی و نسخه خوانی غیرحضوری 


تقویم تابستان 1400

/summer1400

دوره های تابستان 1400 موسسه سارای


دوره تکنسین داروخانه

/ph-technician

داروشناسی - نسخه خوانی


تقویم بهار 1400

/spring1400

تقویم آموزشی بهار 1400 موسسه سارای


دوره تکنسین داروخانه

/pharmacytechnician-winter99

دوره داروشناسی و نسخه خوانی زمستان 99


آشنایی با گیاهان دارویی

/medicinal-plants

آشنایی با گیاهان دارویی جهت درمان های مختلف


دوره تکنسین داروخانه

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

دوره داروشناسی و نسخه خوانی


تکنسین داروخانه

/pharmacy-technician-2

بررسی و معرفی کامل شغل تکنسین داروخانه