تحقیق و توسعه دارو

اکتشاف و طراحی دارو

/drugdiscovery

 فرآیند اکتشاف و طراحی دارو، فرآیندی زمان بر و پیچیده است که علی رغم هزینه های سنگین، به دلایل گوناگونی همچون عدم اثربخشی، عوارض جانبی و ضعف فارماکوکیتیکی می تواند به شکست بیانجامد.


نقش بیوانفورماتیک در کشف و توسعه دارو

/bioinformatic-3

بیوانفورماتیک و طراحی دارو جدید