انجمن شیمی دانشگاه قزوین

کارگاه مجازی فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی

/ikiu-cosmetic

انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند


کارگاه مجازی موفقیت در رشته شیمی

/ikiu-chem2

انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند


وبینار موفقیت در رشته شیمی

/ikiu-chem

انجمن علمی شیمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با همکاری موسسه سارای برگزار میکند