کارآفرینی و مدیریت

با توجه به نیاز کشور در امر اشتغال ، دوره های مدیریت و کارآفرینی در راستای ایجاد توانمندی در افراد مستعد برای ایجاد کسب و کار در حیطه شیمی و دارو و توسعه و گسترش آن میباشد.

  • دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر

021-33137786 

09197107716 


کارآفرینی شیمی