مشاوره

مشاوره تخصصی در زمینه شیمی و دارو

مشاوره شغلی و تحصیلی رشته شیمی

حضور مشاور و متخصص در جهت شناخت شخصیت خود و همچنین ارائه راهکارهای کاربردی و راهنمایی های لازم برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت شما در حیطه مورد نظر از مهمترین اهداف مجموعه میباشد.

ارتباط با ما:

021-33137786 

0919-7107716 

Http://instagram.com/ssarray.group 

t.me/ssarray

مشاوره رشته شیمی