دپارتمان تخصصی شیمی و دارو موسسه سارای

  • طراحی دارو 
  • داروشناسی 
  • کارآفرینی در زمینه شیمی و دارو 
  • مشاوره
  • فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی 
  • تکنسین داروخانه و نسخه خوانی 
  • فیتوشیمی

سارای، اولین مجموعه شیمی و دارو در کشور