صنعت دارو دارای ویژگی هایی است که این صنعت را از سایر صنایع متمایز می‌کند، که از جمله مهم ترین ویژگی های آن :

  • مراحل تولید وعرضه داروها (زنجیره ارزش)
  • تغییرات گسترده در ساختار صنعت محصولات دارویی (آینده محور بودن صنعت)
  • هزینه بر بودن فعالیت های تحقیق و توسعه


زنجیره ارزش در بازار دارو

از زمانی که یک دارو کشف میشود تا زمانی که به تولید انبوه و عرضه عمومی برسد زمان نسبتا زیادی به طول می انجامد. این زمان نسبتا طولانی به علت حساسیت بالای اثرات دارویی بر جان انسان ها و اطمینان از اثر بخش بودن داروها می باشد. 

به طور کلی برای این که دارو به صورت عمومی در بازار به فروش برسد باید 4 مرحله را پشت سر بگذارد.

  1. اکتشاف
  2. توسعه
  3. بازاریابی اختصاصی
  4. بازاریابی عمومی

1.مرحله اکتشاف: شرکت های دارویی و زیست فناوری و دانشگاه ها تنها مرحله اکتشاف را بر عهده دارند اما شرکت های زیست فناوری/دارویی قادر به انجام تمامی مراحل زنجیره هستند. در مرحله اکتشاف ابتدا هدف شناسایی میشود سپس تایید میگردد. این مراحل منجر به کشف و یا طراحی دارو میشود و سپس بهینه سازی میگردد .

2.مرحله توسعه: در مرحله توسعه نیز پس از آن که محصول به فاز های 1 و 2 و 3 توسعه پیدا کرد مورد تجدید نظر قرار میگیرد.

3.مرحله بازاریابی اختاصی: در این مرحله نماینده علمی شرکت های تولیدی دارویی به سراغ پزشک ها رفته و محصول تولیدی را به طور جداگانه برای هر کدام از آنها شرح میدهند تا با کاربرد و عملکرد داروی تولیدی آشنا گردند.

4.مرحله بازاریابی عمومی: داروی تولیدی به داروخانه ها معرفی می‌شوند. 


آینده محور بودن صنعت دارو

فعالین صنعت دارو همواره نگاهی به آینده دارند. تحقیق و توسعه، موتور محرک این صنعت می باشد و شرکت های پیشرو در صنعت بخش زیادی از هزینه ها را صرف تحقیق و توسعه میکنند. با توجه به شمار بسیاری از بیماری هایی که داروهای مناسبی برای آنها پیدا نشده و الزام به کاهش اثرات جانبی داروهای فعلی گاهی به آینده همواره یکی از الزامات موفقیت در صنعت داروسازی در جهان بوده است. 

گاها در برخی از داروها بیش از 50 درصد از هزینه های پرداختی بابت آن دارو صرف تحقیق و توسعه و آینده پژوهی میشود.

صنعت"داروسازی" پس از صنعت "ارایه خدمات" بیشترین درصد آینده محوری را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در این صنعت توجه به دورنمای آینده و اتخاذ رویکرد آینده نگر از اهداف اصلی و پاسخی در جهت چالش های پیش رو در این صنعت می باشد. 

درصد تطبیق با زمان در این صنعت بیشتر بوده به گونه ای که این صنعت را به صنعتی پیشرو و همگام با تغییر و تحول تبدیل نموده است.