دوره جت فارماکولوژی⁣⁣⁣

 داروشناسی - نسخه خوانی⁣⁣⁣

  • تکنسین داروخانه به صورت فشرده در دو روز ⁣⁣
  • سریع و باکیفیت آموزش ببینید⁣⁣⁣

 همراه با ارائه #مهارت پایان دوره و #گواهینامه معتبر⁣⁣⁣

به صورت غیرحضوری⁣⁣

 زمان دوره : 18 و 25 شهریور ⁣⁣


مشاوره رایگان و ثبت‌نام ⁣⁣⁣

⁣⁣021-33137786⁣

09197107716