🚀 دوره جت فارماکولوژی ⁣

 (تکنسین داروخانه) ⁣

💊 داروشناسی - نسخه خوانی⁣

💯 سریع و باکیفیت آموزش ببینید⁣

❗️همراه با ارائه گواهینامه معتبر⁣

🔻به صورت غیرحضوری (وبیناری و آنلاین ) ⁣

📆 زمان دوره : پنجشنبه 14 و 21 اسفند (ساعت 12 الی 18) ⁣

آشنایی با دوره جت فارماکولوژی

✅ مشاوره رایگان و ثبت‌نام ⁣

🆔 @ssarray.group ⁣

021-33137786⁣

09197107716⁣