پزشکان و دانشمندان همیشه به دنبال راه های بهتر برای مراقبت از افراد سرطانی هستند. برای این کار ، آنها داروهای جدیدی را ایجاد و مطالعه می کنند. آنها همچنین به دنبال روشهای جدیدی برای استفاده از داروهایی هستند که از قبل در دسترس هستند.

یک دارو از ایده در آزمایشگاه به چیزی که پزشک برای او تجویز می کند تبدیل می شود. برای انجام این کار ، باید مراحل طولانی توسعه و تأیید را طی کند. در طی این فرآیند ، محققان اطمینان حاصل می کنند که این دارو برای افراد در مصرف سرطان بی خطر است و به طور موثر آن را درمان می کند. این فرآیند اغلب سالها و منابع قابل توجهی به طول می انجامد. اما مقدار واقعی زمان و هزینه مورد نیاز به دارو بستگی دارد.

3 مرحله اصلی در یافتن و تولید داروی جدید وجود دارد:

  • تحقیقات پیش بالینی: زمانی است که دارو پیدا می شود و برای اولین بار آزمایش می شود
  • تحقیقات بالینی: زمانی است که دارو در افراد آزمایش می شود
  • تحقیقات پس از بالینی: که پس از تأیید دارو انجام می شود

 مطالعه بیولوژی سلولهای سرطانی یکی از روش های کشف داروهای جدید میباشد؛ بیشتر محققان سرطان با مقایسه ژنهای موجود در DNA و الگوهای رشد سلولهای سرطانی با سلولهای سالم شروع می کنند. این مراحل مهم در روند رشد سرطان را مشخص می کند که یک دارو می تواند آنها را برطرف کند.

به عنوان مثال ، محققان آموخته اند که حدود 20٪ از کل سرطان های پستان دارای مقدار غیر طبیعی پروتئین خاصی است. به آن HER2 گفته می شود و رشد و گسترش سلولهای سرطانی را کنترل می کند. پنج دارو برای هدف قرار دادن HER2 ایجاد شده است: تراستوزوماب (هرسپتین) ، لاپاتینیب (Tykerb) ، پرتوزوماب (پرجتا) ، آدو تراستوزوماب ایمتانسین (Kadcyla) و نراتینیب (Nerlynx). اکنون ، یک فرد مبتلا به سرطان پستان ، تومور را برای بررسی HER2 آزمایش کرده است. این نشان می دهد که آیا این داروها می توانند سرطان را درمان کنند.

درک ساختار شیمیایی یک هدف دارویی

دانشمندان ممکن است از کامپیوترها برای تقلید از چگونگی تعامل یک داروی بالقوه با هدف خود استفاده کنند. این شبیه قرار دادن 2 قطعه پازل با هم است. سپس محققان می توانند ترکیبات شیمیایی ایجاد کنند که با هدف خاص دارو تداخل می کنند. (و به نوعی به طراحی دارو جدید میپردازند) 

پس از ایجاد داروها ، محققان آنها را روی سلولهای تومور انسانی در آزمایشگاه آزمایش می کنند. آنها می بینند که آیا این داروها رشد سلولهای سرطانی را متوقف می کنند یا خیر. 

سپس ، آنها این دارو را روی حیوانات آزمایش می کنند تا دریابند که آیا هنوز در درمان سرطان موثر است. محققان این دارو را در 2 یا چند گونه جانوری آزمایش می کنند. آنها می آموزند که بدن چگونه از داروی جدید استفاده می کند. آنها همچنین می آموزند که این دارو چه عوارض جانبی ایجاد می کند و چه دوز دارو را در افراد آزمایش می کنند.