طراحی مولکولهای دارویی به کمک نرم افزارهای کامپیوتری ⁣


 به صورت کاملا کاربردی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣با ارائه مهارت پایان دوره ⁣⁣

 همراه با گواهینامه معتبر⁣⁣


 به صورت غیر حضوری و آنلاین ⁣⁣⁣

(با امکان شرکت مجدد در دوره بعدی به صورت رایگان) ⁣⁣⁣


مدت دوره: 2 ماه⁣⁣⁣ (روزهای پنجشنبه) 


دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام⁣⁣


 021-33137786⁣⁣⁣


 09197107716⁣⁣⁣