دوره EMN


دوره EMN


برگزاری دوره EMN

 آموزش جامع و کامل نحوه ورود به بازار کار و کارآفرینی

و نوشتن طرح کسب و کار خودتان


سرفصل های دوره

  • کارآفرینی
  • بازاریابی 
  • مذاکره


طول مدت دوره

5 جلسه 


مخاطبین دوره

دانشجویان، کارآفرینان، مدیران و افراد علاقه مند به حیطه کارآفرینی و مدیریت 


  • کسب اطلاعات بیشتر 

021-33137786 

09197107716 


جهت ثبت نام در دوره کلیک نمایید