اکسپت مقاله طراحی دارو دانشجوی موسسه سارای

با عرض تبریک به خانم ساناز محمدزاده از دانشجویان پرتلاش دوره طراحی دارو موسسه سارای؛ 

مقاله شان در دومین همایش ملی توسعه علوم و صنایع شیمیایی، با استفاده از تکنیک داکینگ مولکولی (از نرم افزارهای مورد استفاده در طراحی دارو ) تایید شده است. ⁣

  •  خلاصه ای از مقاله ⁣

پروتئین های نوع candherin (پروتئین های چسبندگی) نقش مهمی در چسبندگی سلول به سلول ایفا می‌کنند.⁣

بیان ضعیف یا نامنظم این پروتئین ها در سرطان هایی با منشا اپی تلفون یا بافت های پوششی مشاهده شده‌است. در این پروژه برهمکنش های مجازی E-candherin به عنوان مهم ترین نوع پروتئین های چسبندگی با دوسری از لیگاند های انتخابی به عنوان دارو بررسی شده است.⁣

از هر سری لیگاند، صد ترکیب انتخاب شده و بعد از دو عملیات داکینگ مجزا بهترین لیگاند بر اساس انرژی برهمکنش انتخاب شده است.⁣

مقاله طراحی دارو