طراحی دارو

وبینار رایگان آموزشی طراحی دارو⁣

🔶معرفی طراحی دارو⁣

🔶آشنایی با غربالگری مجازی⁣

🔶کاربرد طراحی دارو⁣

🔶تعریف داکینگ مولکولی ⁣

🔶آشنایی با دیتابانک ها⁣

☑️ یکشنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 18⁣

🔻به صورت غیر حضوری و آنلاین⁣


💠 ثبت نام رایگان از طریق لینک زیر

https://ssarray.ir/courses/workshop/cadd⁣