طراحی دارو به کمک کامپیوتر ( CADD ) به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مفید برای توسعه منطقی داروها، مورد توجه قرار گرفته است که در واقع شامل طراحی دارو از روی ساختار بوده و توانسته زمان لازم برای شناسایی و طراحی ترکیبات دارویی، نوع آن ها و بهینه سازی ساختارشان را به حداقل زمان برساند.

CADD همچنین برای طراحی پیش‌داروها مفید است، پیش‌داروها به‌طور عام برای افزایش دادن خصوصیات ویژه و یا دسترس‌پذیری زیستی یک داروی اصلی بکار می‌روند.

امروزه با وجود فناوری های ژنومیک، پروتئومیک، بیوانفورماتیک و تکنولوژی های کار آمدی همچون غربالگری مجازی،، روش های in silico  اکتشاف و طراحی دارو به صورت قاعده مند و با صرفه جویی در زمان و هزینه انجام میشود.

کامپیوترها کاتالیزور فرایند طراحی ابتدایی و انتخاب ترکیبات فعال هستند و با بررسی و پیش‌بینی رفتار مواد کمک می‌کنند تا انتخاب‌ها را به ترکیبات مناسب‌تر محدود و در وقت و هزینه صرفه‌جویی کنیم.

البته پیش‌بینی می‌شود کامپیوترها در طراحی دارو پا را فراتر از این بگذارند تا بتوان ترکیباتی با سمیت کم، عمل انتخابی دقیق‌تر ، داروهایی با بهره وری بیشتر برای بیماری‌هایی مثل سرطان و... تولید کنند.