دوره آموزش مجازی طراحی دارو

طراحی مولکولهای دارویی به کمک نرم افزارهای کامپیوتری ⁣

  •  به صورت کاملا کاربردی⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  • ⁣با ارائه #مهارت پایان دوره ⁣⁣
  •  همراه با #گواهینامه معتبر⁣⁣

⁣⁣⁣

  •  به صورت غیر حضوری و آنلاین ⁣⁣⁣

(با امکان شرکت مجدد در دوره بعدی به صورت رایگان) ⁣⁣⁣

  • مدت دوره: 2 ماه⁣⁣⁣ (روزهای جمعه) ⁣⁣⁣


 دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام⁣⁣

 021-33137786⁣⁣⁣

 09197107716

دوره طراحی دارو